همکاری با سازمان ها

گروه تولیدی سان

 

مدیریت : خانم فریده سادات ثابتی

آمادگی خود را جهت همکاری با تمامی ارگانها و سازمان های دولتی جهت تولید انواع کاور های بیمارستانی و سازمانی اعلام می کند .

 

شماره تماس: ۰۹۹۰۴۶۰۰۱۷۷

آیدی اینستاگرام : sun_organizer@